5 Konkreta Tips för att bli en bättre annonsbeställare

Senast uppdaterad januari 3, 2022 av Growth Hackers Sthlm

För att öka värdet av din annonsering behöver du kontinuerligt lära dig mer om dina målgrupper och förstå hur du kan använda dessa insikter, samt hur Google och Facebooks plattformar fungerar. Här är fem tips som du eller din byrå kan implementera direkt för att öka ROIn från er annonsbudget.

Fokusera på användbara insikter från din data och rätt optimering för dina mål

Tips 1! Vad ger billigast Cost Per Click?

Om du vill få så billiga klicks som möjligt är standardvalet en kampanj som har klick som mål. Det kan absolut fungera bäst, men har du bättre koll på din målgrupp än vad googles och facebooks algoritmer har så kan du slå dem genom att köpa en impression-styrd kampanj med tillräckligt smal targeting.

För att få så bra koll som möjligt på dina målgrupper är en välfungerande tracking en nödvändighet. Först då kan du analysera hela kundresan och ta ut insikter som du sedan kan använda till att t.ex. bygga test. När du kontinuerligt testar målgrupper, sökord och själva annonsen kan du hela tiden lära dig mer om vad som funkar bäst för just din målgrupp.  


Det är lätt att anta att din byrå kan din målgrupp lika bra som du – så är dock ofta inte fallet. De tillför specialistkompetens och du målgruppsinsikt.

Tips 2! Testa alltid nya optimeringsprodukter innan ni byter helt och hållet.

Google och Facebook släpper hela tiden nya produkter i sina annonsplattformar och vi märker att rekommendationerna de ger går i vågor. Oftast är det bra rekommendationer, men kom ihåg att Google och Facebook ibland vill öka användandet av sina nya funktioner och vill testa dessa på flera marknader. Kanske passar den nya funktionen perfekt för just det ni vill uppnå, men utgå alltid från era egna behov och testa och jämför mot segment eller funktioner ni redan har data på.

Fokusera på metrics som är relevanta för dig

“Vanity metrics” är ett mätetal som ser bra ut men som inte hjälper dig att förstå dina resultat. Det är ett mätetal du inte kan agera på. Ett högt antal visningar på en annons betyder inte särskilt mycket men hur långt fram i kundresan de som klickade på annonsen faktiskt kom är ett relevant mätetal. 

TIPS 3! Utmana din byrå eller specialist till att alltid fokusera relevanta mätetal.

Annonsering syftar inte bara till anskaffning – annonsera mot hela kundresan

Om du har som mål att köpa installs till din app, är det lätt att satsa på att få så många och så billiga nedladdningar som möjligt. Här glömmer man ofta bort att ta hänsyn till vilka användare man faktiskt köper in. Ofta kan det vara värt att köpa ett antal dyrare installs, då vissa av de “dyrare” användarna kan generera ett större värde i långa loppet. Det är alltså viktigt att mäta värdet av er marknadsföring mot både ROI här och nu och mot vikten av att nå segment med högre LTV.


Detta kräver att du kan urskilja vilka kunder som kommer att bli mer lojala och kan bygga segment baserat på dessa faktorer. 

Tips 4! Se till att er annonsering har positiv effekt på varje steg i kundresan, inklusive LTV.

Lär dig vad som fungerar för just din målgrupp istället för att leta efter generella benchmarks

Hur vet du hur det faktiskt går för dig? Vad finns det för benchmarks? Det är alltid bättre att testa sig fram till en baseline för din målgrupp och affär snarare än att försöka fastställa branch-benchmarks. Oavsett vad resultatet på din senaste kampanj var, så kommer du alltid att kunna bli bättre om du systematiskt utför experiment och testar dig fram.

Tips 5! Utgå från dig, din målgrupp och produkt.

Sätt igång och testa och lär er om era målgrupper för att på så sätt skapa er en egen baseline samtidigt som ni lär er mer om era målgrupper, deras beteende och er produkt.

Med dessa 5 tips kommer du kunna utveckla ditt interna team eller utmana din byrå till att skapa en growth-motor av er annonsering. Att ständigt testa sig fram gör att ni hela tiden kommer lära er mer om era målgrupper och därmed accelerera er ROI från digital annonsering.