Aktiverar din förstapartsdata

Senast uppdaterad juni 29, 2022 av Alexander Rydberg Ling

För att börja använda data använder mogna marknadsförare en process som består av tre steg. Det första steget är att skapa datastrategin med stöd för dina affärsmål. Det andra steget är att samla in och strukturera data. Här behöver du se till att datakvaliteten är bra och du behöver kombinera data från flera olika förstapartskällor. Det sista steget är att börja analysera och aktivera din data, använda data för marknadsföringsaktiviteter i alla stadier av tratten.

Skapa din datastrategi

Som vi har sagt tidigare om att skapa en datastrategi, bör strategin stödja de övergripande affärsmålen. Vi måste vara tydliga med vilken data vi behöver för att nå de specifika målen eller för att lösa ett specifikt problem.

Vi behöver också sätta tydliga mål för olika kundsegmenten. När de kommer till nya kunder kan målet vara att hitta kunder med ett högt Livstids värde (LTV). Här kan vi använda förstapartsdata för att identifiera indikatorer på högt Livstids värde (LTV) time eller använda denna data för att skapa lookalike publik.

För befintliga kunder kan vi använda data för att förutsäga churn eller för att anpassa kundupplevelsen för att skapa merförsäljning

can use the data to predict churn or to personalize the customer experience to create upsell or cross-sell.

Samla in och strukturera data

En majoritet av företagen samlar redan in förstapartsdata från många olika källor. De flesta av källorna är online, till exempel interaktion med onlineannonser, sin webbsida, beteende i appen, crm-aktivitet och så vidare. Det finns också offlinekällor som kassasystem och kundtjänstsystem.

För att ligga i framkant av datahantering måste du kunna länka majoriteten av källorna och sedan koppla dem till dina annonsplattformar för att skapa en automatiserad aktivering (MA).

Analysera och aktivera data

Att bara samla in data för att samla in det räcker inte. Först när datakällorna är integrerade och du kan koppla det till marknadsföringsaktivering kan vi se en ökning av ROI.

Förstapartsdata kan användas av företag på många olika sätt. Användningen sträcker sig från grundläggande användningar som att definiera olika målgrupper och segment till mer avancerade delar, som att förutsäga livstidsvärde eller churn rate.

Om vi ​​till exempel tittar på segmentering säger många företag att de vill skilja på nya och befintliga kunder vilket vanligtvis bara kräver en datakälla. Detta är ganska grundläggande segmentering. Om du är lite mer sofistikerad kan du använda en mängd olika taktiker som ominriktning av tidigare besökare på din webbplats, exkludera befintliga kunder från kampanjer i övre kanalen, öka CPC-bud på nya kunder eller skapa olika målgrupper baserat på kundens egenskaper och rikta in dem på olika digitala kanaler. Med förstapartsdata kan du göra marknadsföringen och segmenteringen mer specifik, men du behöver inte offra räckvidden.

När ditt företag blir mer digitalt moget kommer du att kunna gå mot att hantera en helt personlig kundresa.

psst, behöver du hjälp med att skapa en förstapartsdata strategi finns vi här för dig!