Enormt kostnads-effektiv exponering på Youtube

New Balance ville stärka sitt varumärke i Skandinavien och optimera hur de lanserar sina skor digitalt. Kampanjen som helhet fick en View Rate på 73%, vilket är långt över alla förvväntningar
Enormt kostnads-effektiv exponering på Youtube

257 % högre än YouTubes genomsnittliga visningsfrekvens benchmark

Genom att optimera våra YouTube ads kunde vi nå en View rate på 73% som är över 200% högre än benchmarks från YouTube.

0,03 SEK genomsnittlig visningskostnad

Det är en 90% lägre kostnad än YouTubes benchmark

Framgångsfaktorer

Iterativ optimering

Genom att kontinuerligt testa oss fram fick vi redan i ett tidigt skede data att optimera på. Den här iterativa processen ledde till att vi både kunde vara snabbfotade i allokering av resurser och att vi kontinuerligt kunde utveckla kampanjerna.