Senaste inlägg

Adwords

Adwords var Googles tidigare namn på Google Ads. När man gav annonsverktyget ett nytt utseende bestämde man sig också för att döpa om det då det med åren kommit att innehålla också bannerannonsering på GDN samt videoannonsering på Youtube. Adwords kärnprodukt var sökordsannonsering och är fortfarande kärnan i Google ads.

CAC

Customer Acquisition Cost (CAC) – Det är den totala anskaffningskostnaden för en kund. Ska man beräkna sin ROAS här så bör alla marknadsföringskanaler som varit en del av kundresan summeras. Viktigt är också att bestämma sig för om det är ROAS eller ROI man vill beräkna – om andra kostnader än direkta marknadsföringskostnader ska inkluderas. CAC är tillsammans med LTV en av de två mest centrala KPI:erna för prenumerationstjänster (SAAS).

Vill du ha hjälp med att förbättra din CAC?

Kontakta oss så sätter vi upp ett förutsättningslöst möte!

CPA

Cost per Acquisition (CPA) – En betalningsmetod inom digital marknadsföring där man betalar för en specifik händelse så som ett lead, registrering eller en transaktion. För att kunna använda sig effektivt av CPA vid marknadsföring behöver man större mängder data än vid CPC eller CPM, vilket gör att det inte alltid är möjligt att använda sig av som betalmodell.

CPC

Cost per Click (CPC) – Ett vanligt sätt att betala för SEM och andra sorters digital marknadsföring. CPC betyder att man betalar ett förbestämt värde varje gång som någon klickar på din annons för att besöka din sajt. Vanligtvis går det till så att du sätter ett maxbud du är beredd att betala per klick och resultatet blir sedan att du får betala det eller ett lägre pris per klick beroende på hur hård konkurrensen är. Det kallas även ofta för Pay Per Click (PPC).

CPM

Cost per Mille (CPM) – Ett vanligt sätt att ta betalt inom digital marknadsföring, speciellt när det gäller banners eller varumärkesannonsering. Du går med på att betala ett visst pris per 1,000 (mille betyder tusen) visningar din annons får. SEM kan också använda sig av CPM som betalmodell för kontextuell annonsering. CPM kan ibland kännas lite abstrakt som förkortning och borde kanske hetat Cost per 1,000 Impressions.

GA

Google Analytics (GA) – är en mjukvara från Google som finns både som gratis och betalversion. Det är ett av de vanligaste programmen för att analysera beteendet från besökarn på en hemsida. GA har skapat mycket av det som idag är branschstandard inom webbanalys. Här kan du bland annat följa mätvärden så som antal besökare, tid på sidan, vilka sidor som besöks, varifrån besökarna kommer innan de landar på din hemsida (google, facebook, direkt, email etc) och mycket mycket mera.

GA är en viktig del i att utvärdera din ROI eller ROAS på marknadsföring.

Inom ehandel och andra affärsmodeller där köp görs direkt på sajten så erbjuder GA också en tillägstjänst gratis som heter (enhanced) ecommerce tracking och innebär att transaktioner kan följas, inklusive antal produkter, sku-koder, skatt, returer m.m.

Om du vill utvärdera hur dina sidor står sig mot varandra, din SEO, utför A/B-test eller annan CRO så har GA även en del i detta. Därför är GA eller annan alternativ webbanalysmjukvara central för ditt growth team.

Det finns för närvarande fyra versioner av GA; Google Analytics, Universal Analytics (två versioner) och Google Analytics 4 (vi har ett helt inlägg om det här). De tre första ser likadana ut och det mesta av skillnaden ligger under huven så folk hänvisar oftast bara till dem som ”Google Analytics” eller ”GA” – men den här nya versionen, GA4, är en annan femma då den har ett helt nytt GUI och eftersom den kommer att ta över som den enda tjänsten som stöds i juli 2023.

Google Analytics versioner:

  1. Den första versionen är den klassiska Google Analytics (GA) som använder ga.js JavaScript Library
  2. Den andra versionen är Universal Analytics (UA eller GA2) som använder analytics.js JavaScript Library
  3. Den tredje versionen är också Universal Analytics (UA, men egentligen UA2 eller GA3) men distribueras med gtag.js JavaScript Library istället
  4. Den fjärde versionen är Google Analytics 4 (GA4) som också använder gtag.js JavaScript Library men istället för en hitsbaserad modell använder en ny mätmodell som är baserad på ”Events + Parametrar

LTV

Life Time Value (LTV) – Det är det totala värdet av en kund och ett viktigt KPI för prenumerationstjänster (SaaS), men även e-handlare. Istället för att använda endast en transaktion i beräkningarna för ROI eller ROAS så beräknar du summan av transaktionerna den kunden genomför, oftast genom att beräkna genomsnitt utav prenumerationslängd eller antal köp och sedan ställa det mot CAC. För prenumerationer så blir då churn extremt central. Är LTV större än CAC så har du generellt sett en fungerande affärsmodell.

MA

Marketing automation (MA) är automatiserade flöden för att skicka rätt budskap till till rätt person vid rätt tillfälle. Med hjälp av verktyg automatisera aktiviteter som e-post, SMS, pushnotiser till både leads och befintliga kunder. Det handlar oftast om att använda scoring modell händelser som triggers för att starta flöden eller kampanjer av ”if this then that” format

PPC

Pay Per Click (PPC) – Ett vanligt sätt att betala för SEM och andra sorters digital marknadsföring. PPC betyder att man betalar ett förbestämt värde varje gång som någon klickar på din annons för att besöka din sajt. Vanligtvis går det till så att du sätter ett maxbud du är beredd att betala per klick och resultatet blir sedan att du får betala det eller ett lägre pris per klick beroende på hur hård konkurrensen är. Det kallas även ofta för Cost per Click (CPC).

ROAS

Return On Advertisement Spend (ROAS) – Är helt enkelt intäkterna på din marknadsföring minus kostnaderna för annonseringen. Den kan delas upp ända ner på annons-nivå, eller aggregeras för kampanj, kanal eller all marknadsföring. ROI används ofta när man egentligen menar ROAS. ROAS och ROI kan vara detsamma men bara om det inte finns några övriga kostnader som investeringen behöver bära!