Facilitera Growth-sessioner

Få igång arbetssättet som stimulerar tillväxt

Det starkaste KPI:et som är korrelerat till er tillväxttakt är alltid antal experiment som görs. Vi träffar ert growth team på veckobasis och hjälper er att tolka datan från trackingen. Vi går igenom vad som fungerat och inte fungerat, vilket leder till att ni blir snabbare på att göra experiment. Och ju fler experiment ni kan göra, desto snabbare ökar er tillväxt. Experimenten görs alltid i extremt liten skala, som mest över ett par dagar, för att vi ska kunna behålla snabbheten och för att vi ska kunna se den positiva ökningen i datan från vecka till vecka. Detta leder till att ni på er sida får uppleva det som kallas ”First Wins” eller ”Wow-moments”, vilket ökar engagemanget hos ert team för att använda dessa metoder.