Iterera datakvalitet alt hitta ny data

Skapa en predektiv modell

I detta steg går man djupare i analysen och använder alla ”data science”-verktyg man har att tillgå för att ”cruncha” datan och hitta alla insikter man kan. Har man hittat mönster tidigare som baseras på viss data kan man försöka att utöka urvalet eller hitta nya datakällor kring just den intressanta datan. Här börjar man också jämföra olika urval mot varandra tex så kan man skapa en predektiv modell som jämför underpresterande kundsegment med din genomsnittliga kund för att hitta insikter. De kvalitativa insikterna spelar också en stor roll i att skapa en ”story” tillsammans med den kvantitava datan så att insikter faktiskt leder till en handlingsplan som kan implementeras i bolaget eller organisaktionen.