Attribuering

Vilket värde bör era marknadskanaler tillskrivas?

Vad är första respektive sista klicket värt i en kundresa? Hur mycket av intäkten ska tillskrivas en visad men ej interagerad annons? Frågor som självklart är svåra att svara exakt på, men vi hjälper dig att lyfta blicken så vi inte stirrar oss blinda på sista klicket. När vi har gjort kanalexperiement och satt våra kanalval, så tittar vi på hur vi kan skapa synergi mellan de olika kanalerna. Optimalt så vill vi att kanalerna lyfter varandra. Det bästa är när en kund stöter på vårt marknadsföringsmaterial i olika kanaler vid olika tidpunkter i sin kundresa. En bildannons på facebook ena dagen och en Youtube-video en annan dag. Eftersom vi kan tracka och se hela kundresan så kan vi optimera över hela säljtratten. Vi kan alltså se t.ex. vilken kombination av googlade sökord, Facebook-annonser och Youtube-videor som i slutändan leder till flest konverteringar, och optimera utefter det. Det är det som är Attribuering. Vi kan också använda datan till att göra kohorts-analys för att kunna göra informerade antaganden om kundbeteenden hos olika specifika typer av kunder.