Flödesprioritering

Vi kartlägger användarflödet på er sajt eller app

Efter att Growth Process och Marketing Lab är uppe och igång så kommer nu ett stadigt flöde besökare in på er sajt eller app. Beroende på er produkt eller tjänst så har vi redan satt upp tracking på alla steg och kartlagt dem i en klassisk säljtratt. Aquisition, Activation, Retention, Revenue, och Referral. Det vi vill göra nu är att öka antalet konverteringar över hela tratten för att öka resultatet på sista raden. Det kan röra sig om att användare blir aktiva på ett visst sätt, t.ex. att de gör ett köp. Av ett visst antal personer som ser ett budskap online så är det bara ett par procent av dem som klickar, och av de som klickar så är det bara ett par procent som går vidare till köp. I det här sista steget så finns det naturligt nog därför inte så mycket data att gå på, då det rör sig om alldeles för få individer. Men varje individ i det här skedet är värdefull, eftersom de är så nära till köp. I UX Lab tittar vi på hur vi kan göra kundresan på sajt eller app smidigare och minska bortfall som sker nära köpbeslutet.