RTB/Programmatic

Vi hjälper er köpa RTB/Programmatic

Vi hjälper Dig att komma igång eller optimera ert befintliga konto, och därmed öka chanserna att hitta lönsamhet i Din displayannonsering. Real-time bidding är ett automatiserat sätt att visa display-annonser på. I RTB köps annonsplatser via sekundsnabba, automatiserade auktioner på nätet. RTB är en form av Programmatic Advertising, men det finns även andra former av Programmatic, till exempel sådana där utrymme kan köpas direkt, utan att gå via en auktion. Mediaköp av RTB/Programmatic är ofta tekniskt komplicerat och kostsamt, inte minst för att det ofta är många aktörer inblandade i kedjan, och transparensen hos dessa aktörer är låg, vilket gör att en stor del av annonspengarna kan försvinna på vägen. Med vår erfarenhet och de processer vi har satt upp för Programmatic så kan vi köpa RTB på cost per action-basis, dvs baserat på konvertering istället för visningar. På så sätt försvinner inte hälften av pengarna i teknikkostnader eller i irrelevanta eller till och med falska visningar.