Look-a-like audiences

Era bästa kunder har en tvilling därute

När vi har sett att en målgrupp fungerar så kan vi använda oss av Look-a-like-audiences. Då utgår man från att det som fungerat en gång förmodligen kommer att fungera en gång till, om utgångspunkten nästan är densamma. Om vi t.ex. har fått bra resultat från en målgrupp i Stockholm så kan vi anta att vi kommer få ett liknande resultat i Göteborg, och snabbt testa om så är fallet. Vi kan t.ex. rikta in oss på personer som har liknande intressen, följer liknande sidor, eller som har gjort liknande köp.